|

Nota Pendidikan Moral – Nilai Kepercayaan kepada tuhan

Nilai Kepercayaan kepada tuhan

Nilai Kepercayaan kepada tuhan bermaksud keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara.

Kepercayaan kepada tuhan

Amalan agama baik seperti yang berikut:

a) Islam

– Bersembahyang lima waktu
– Berpuasa wajib / Ramadan / sunat
– Membayar zakat harta / pendapatan / perniagaan
– Bersedekah kepada fakir miskin

b) Buddha

– Bersedekah dengan kekayaan yang dimiliki
– Menderma kepada golongan miskin
– Menyayangi makhluk yang bernyawa

c) Hindu

– Mengamalkan pemakanan sayur – sayuran
– Berbuat baik untuk menghapuskan dosa
– Membayar nazar semasa perayaan Thaipusam

Kebaikan amalan baik yang dituntut oleh agama

– Mendapat balasan baik daripada Tuhan
– Dapat membersihkan dosa dan menyucikan diri
– Mengelakkan diri daripada ditimpa malang
– Mendapat rezeki yang halal

Usaha-usaha yang boleh dilaksanakan

Usaha-usaha yang boleh dilaksaankan bagi menyeru manusia supaya melaksanakan amanah Tuhan dengan sebaik-baiknya ialah:

– kempen kesedaran / ceramah / seminar
– pendidikan agama / moral
– peranan media massa

Similar Posts