|

Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 – Dasar Luar Malaysia

Nota Dasar Luar Malaysia

Kandungan

9.1 Latar Belakang Dasar Luar

Sejarah hubungan luar di negara bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu dan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan sama ada di Alam Melayu atau di luar Alam Melayu.

Keadaan ini berterusan sehingga negara mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara.

Hubungan Luar Sebelum Melaka

Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan- kerajaan awal seperti P’an-p’an, Langkasuka dan Chih-t’u telah mengadakan hubungan dengan China.

Pada tahun 424 Masihi, kerajaan P’an-p’an menghantar utusan ke China manakala Kerajaan Langkasuka menghantar utusan ke China pada 523 Masihi dan Chih-t’u pada tahun 608 Masihi.

Penghantaran utusan menjadi bukti jelas wujudnya hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan negara China.

Hubungan Luar Kesultanan Melayu Melaka

Kesultanan Melayu Melaka mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau atau di luar Alam Melayu pada abad ke-15 dan ke-16.

Hubungan ini terjalin dalam hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan.

Hubungan diplomatik dilaksanakan melalui penghantaran utusan manakala hubungan perdagangan dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka.

Kepentingan Hubungan Luar Kesultanan Melayu Melaka Abad ke-15

 • Menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan
 • Menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain
 • Mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka.
 • Memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka.
 • Membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam.

Zaman British

Pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu, Negeri-Negeri Selat (NNS), Sarawak dan Sabah dikawal oleh Pejabat Tanah Jajahan di London.

Selepas Kemerdekaan

 1. Dasar luar negara memasuki era baharu setelah negara mencapai kemerdekaan.
 2. Kemerdekaan membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara.
 3. Terdapat dua, perkembangan penting dalam dasar luar.
  • Pertama, semasa tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, dasar luar berbentuk probarat dan antikomunis.
  • Perkembangan kedua bermula ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein apabila Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi.
 4. Dasar luar negara pada zaman kerajaan-kerajaan Melayu disesuaikan dengan keperluan dan perubahan pada masa itu.
 5. Semasa British menguasai negara kita, dasar luar negara dikuasai oleh pihak British.
 6. Setelah mencapai kemerdekaan membolehkan kita menggubal dasar luar negara kita sendiri.

9.2 Asas Penggubalan Dasar Luar

Penggubalan dasar luar Malaysia dilaksanakan berpandukan perkembangan ekonomi, sosial dan politik pada peringkat domestik dan antarabangsa.

Matlamat Penggubalan Dasar Luar

Dasar luar amat penting kerana dasar ini mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa.

Kejayaan dasar luar Malaysia dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa

Sejak tahun 1956, persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar.

Pada tahun 1966, nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri.

Wisma Putra berperanan menggubal dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa.

Rumusan Matlamat Penggubalan Dasar Luar

 1. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara
 2. Melindungi kepentingan nasional
 3. Mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia
 4. Memupuk hubungan baik dengan negara luar.
 5. Menghadapi perkembangan cabaran politik ekonomi sosial.

Faktor Penggubalan Dasar Luar

Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia, iaitu ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan persekitaran luar.

Ikatan Sejarah

Dasar luar digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain.

Ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma (Myanmar), China dan India menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ini.

Hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki pula dipengaruhi oleh ikatan keagamaan yang terjalin sejak sekian lama.

Selepas mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai pertubuhan Komanwel.

Keperluan Nasional

Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara.

Dalam Menggubal dasar luar, kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan mahupun dasar yang menguntungkan negara.

Kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau.

Hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan.

Kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi.

Kepimpinan

Kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia.

Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara.

Dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju.

Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan.

Persekitaran Luar

Perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku.

Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti ketika era Perang Dingin. Pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih probarat.

Malaysia mengubah dasar daripada probarat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an.

9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Malaysia menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama.

Malaysia mendukung Piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Penglibatan Malaysia dalam PBB menjadi bukti jelas komitmen Malaysia untuk bekerjasama dan mewujudkan keamanan pada peringkat dunia.

Pelibatan Malaysia

Malaysia memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa, iaitu “hidup bersama secara aman”.

Komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui empat perkara, iaitu mendukung Piagam PBB, terlibat dengan agensi di bawah PBB, memberikan sumbangan untuk misi pengaman dan membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB.

Mendukung Piagam PBB

 1. Mendukung penuh Piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita, iaitu menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama.
 2. Konsep hormat-menghormati kedaulatan wilayah negara lain.
 3. Tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain.

Terlibat dalam Agensi PBB

Terlibat dengan United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO (Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan) PBB. Pelibatan aktif Malaysia membolehkan beberapa tapak di Malaysia, iaitu Gunung Mulu dan Taman Kinabalu (2000), Bandar Melaka dan Georgetown (2008) serta Lembah Lenggong (2012) diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia.

Bekerjasama dengan Food and Agriculture Organization FAO (Pertubuhan Makanan Sedunia) dalam bidang pengeluaran makanan.

Ferlibat dengan World Health Organization WHO (Pertubuhan Kesihatan Sedunia) dalam bidang kesihatan dan perubatan.

Memberikan kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR (PesuruhjayaTinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pelarian) di Kuala Lumpur. UNHCR ialah badan yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara.

Menyertai Majlis Keselamatan, badan penting di PBB. Majlis ini bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malaysia dipilih sebanyak empat kali sebagai anggota tidak tetap Kerusi Majlis Keselamatan PBB, iaitu pada tahun 1965, 1989-1990, 1999- 2000 dan 2015-2016.

Sumbangan dalam Misi Pengaman

Malaysia memberikan sumbangan besar dalam menjayakan misi pengaman anjuran PBB di negara yang berkonflik.

Disiplin dan kemampuan pasukan tentera Malaysia dalam menggalas tugas misi pengaman ini sememangnya diakui oleh PBB.

Antara misi pengaman yang disertai oleh Malaysia termasuklah di Congo, Namibia, Somalia, Bosnia dan Herzegovina, Kemboja (Cambodia), Timor Leste, Ethiopia dan Lubnan.

Tugas pasukan pengaman ini antaranya termasuklah memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara dan mendaulatkan

Misi Pengaman yang disertai oleh Malaysia

 1. Congo United Nations Operation in the Congo (UNOC) dari tahun 1960 hingga tahun 1964.
 2. Namibia, United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) dari tahun 1989 hingga tahun 1990.
 3. Kemboja, United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) dari tahun 1992 hingga tahun 1993.
 4. Bosnia dan Herzegovina, United Nations Protection Force (UNPROFOR) dari tahun 1992 hingga tahun 1995.
 5. Somalia, United Nations Operation in Somalia II (UNOSOM II) dari tahun 1992 hingga tahun 1995.
 6. Timur Leste, International Force in East Timor (INTERFET) dari tahun 1999 hingga tahun 2002.
 7. Lubnan, United Nations In Force in Lebanon (UNIFIL) dari tah 2007 hingga kini
 8. Ethiopia, United .Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) dari tahun 2000 hingga tahun 2008.

Misi Pegawai Pemerhati yang disertai oleh Malaysia

Malaysia turut terlibat dalam misi pegawai pemerhati di bawah PBB di negara yang menghadapi konflik seperti di Sierra Leone, Chad- Libya, Bosnia dan Herzegovina, Iraq, Kemboja, Liberia, Congo, Namibia, Angola, Mozambique, Ethiopia dan Timor Leste.

Tugas Pegawai Pemerhati antaranya termasuklah membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal dan menjadi jurubahasa.

Antara misi Pegawai pemerhati yang disertai oleh Malaysia ialah:

 • Namibia, United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) dari bulan Februari 1989 hingga bulan April 1990
  Sahara Barat, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) dari bulan Julai 1991 hingga kini
 • Kemboja, United Nations Advance Mission, in Cambodia (UNAMIC) dari tahun 1991 hingga tahun 1992.
 • Iraq, United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) dari tahun 1991 hingga tahun 2003.
 • Chad-Libya, United Nations Aouzou Strip Observer Group (UNASOG) pada tahun 1994.
 • Angola, United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM II) dari tahun 1991 hingga tahun 1995
 • Bosnia dan Herzegovina, United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH) dari tahun 1995 hingga tahun 1996.
 • Timor Leste, United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) dari tahun 1999 hingga tahun 2002.
 • Sierra Leone, United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) dari tahun 1999 hingga tahun 2005.
 • Liberia, United Nations Observer Mission in Liberia (UNOMIL) dari bulan Ogos 1993 hingga 1997.
 • Congo, United Nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo (MONUSCO) dari tahun 1999 hingga kini.
  Ethiopia, United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) dari tahun 2000 hingga tahun 2008.
 • Mozambique, United Nations Operation in Mozambique (ONUMOZ) dari tahun 1992 hingga tahun 1994

Tokoh Malaysia dalam Agensi PBB

Selaku anggota PBB yang prihatin, pelibatan Malaysia bukan sekadar menyuarakan pandangan dalam forum dan persidangan PBB atau terlibat dengan misi pengaman, malah negara turut berbangga dengan kejayaan yang dibawa oleh anak Malaysia dalam badan dunia tersebut.

Tan Sri Dr. Jemilah Mahmood

 1. Doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan.
 2. 2008 – merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai Penasihat Kumpulan Tabung Tindakan Kecemasan Pusat.
 3. 2009 hingga 2011 -terlibat dengan United Nations Population Fund (UNFPA), sebuah agensi PBB di New York.
 4. 2014-menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia.

Datuk Maimunah Mohd Sharif

 1. Penjawat awam.
 2. 2017 hingga 2020 – mengetuai UN-Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut.
 3. UN – Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya.

Tan Sri Razali Ismail

 1. Tokoh diplomat.
 2. 1990 hingga 1992 – mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Programme (UNDP).
 3. 1991 – dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council – ECOSOC) dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB.
 4. 2000 hingga 2005 – wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar.

Dr. Jomo Kwame Sundaram

 1. Ahli akademik.
 2. Disember 2004 – dilantik sebagai Penyelaras Penyelidikan (Kehormat) Kumpulan Antara Kerajaan G24 bagi Hal Ehwal Kewangan dan Pembangunan Antarabangsa.
 3. 2005 – dilantik sebagai Penolong Setiausaha Agung bagi Pembangunan Ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial.
 4. 2012 hingga 2015 – dilantik sebagai Penolong Ketua Pengarah dan Penyelaras Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB.

Tan Sri Aboo Samah Aboo Bakar

 1. Dilantik sebagai Pemerintah Tertinggi UNOSOM II di Somalia.
 2. Warga Malaysia pertama yang diberi kepercayaan untuk menjadi Pemerintah Tertinggi Tentera PBB.
 3. Pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan.

9.4 Malaysia dalam Komanwel

Komanwel merupakan badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka.

Badan ini ditubuhkan untuk membina semangat setia kawan negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang.

Penyertaan dalam Komanwel memberikan manfaat besar kepada negara.

Malaysia memperjuangkan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, pembangunan bidang sosial serta terlibat dalam pengurusan isu antarabangsa melalui Komanwel.

Penyertaan dan Sumbangan

Malaysia sentiasa memberikan komitmen penuh untuk menjayakan segala rancangan yang diatur dan dilaksanakan oleh Komanwel.

Komitmen ini dapat dilihat melalui kerjasama ekonomi dan pembangunan antara negara Komanwel, penyertaan dalam Sukan Komanwel dan membangkitkan pelbagai isu seperti dasar Aparteid dalam Commonwealth Heads of Government Meeting – CHOGM (Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Komanwel).

Malaysia juga bersetuju menjadi tuan rumah CHOGM pada tahun 1989.

Rancangan Colombo

Malaysia turut menyertai Rancangan Colombo, iaitu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Komanwel yang dilaksanakan sejak tahun 1951.

 • Rancangan Colombo bertujuan menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Komanwel.
 • Mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan.
 • Terlibat dalam program latihan untuk kakitangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1995.
 • Memberikan bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun melalui Rancangan Colombo ini.

Kerjasama Pertahanan

Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan, iaitu melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktobor 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu. Perjanjian ini memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara.

 1. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Komanwel memberikan komitmen terhadap pertahanan negara.
 2. Kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan Simpanan Strategik Komanwel sama ada untuk obligasi Komanwel mahupun keperluan antarabangsa.

Kerjasama Ekonomi

Negara Komanwel merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama.

 1. Komoditi utama negara dieksport ke negara anggota Komanwel dengan lebih mudah.
 2. Kadar cukai yang dikenakan lebih rendah. Contohnya, cukai eksport barangan siap dan cukai produk digital.
 3. Pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Komanwel.
 4. Pelaburan daripada negara Komanwel juga penting kepada pembangunan ekonomi negara.

Penentangan Dasar Aparteid

 1. Dasar Aparteid menjadi isu penting yang menarik perhatian Komanwel.
 2. Malaysia turut lantang menentang dasar ini kerana dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit.
 3. Ketegasan Malaysia bersama-sama negara lain menyuarakan isu ini dalam Komanwel menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Komanwel.

Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Komanwel (CHOGM)

 1. Malaysia turut terlibat dalam Mesyuarat Ketua- Ketua Negara Komanwel (CHOGM) yang diadakan dua tahun sekali.
 2. Persidangan ini membincangkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota.
 3. Pada tahun 1989, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah persidangan (CHOGM).

Sukan Komanwel

 1. Sukan Komanwel merupakan sukan yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik.
 2. Sukan ini diadakan setiap empat tahun sekali.
 3. Penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota.
 4. Pencapaian atlet kita dalam sukan ini telah mengharumkan nama negara.
 5. Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan Komanwel pada tahun 1998.

9.5 Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar

Dasar luar Malaysia memasuki fasa baharu sejak tahun 1970-an. Perubahan yang berlaku dalam ekonomi, sosial dan politik pada peringkat antarabangsa turut memberikan kesan kepada negara kita.

Tempoh masa ini menjadi penting dalam sejarah dasar luar Malaysia kerana merupakan tempoh pengukuhan serta menguji kemampuan Malaysia menghadapi cabaran baharu.

Cabaran ini meliputi aspek politik, pertahanan dan ekonomi.

Cabaran Politik Antarabangsa

Cabaran politik antarabangsa sememangnya sangat mempengaruhi dasar luar Malaysia.

 1. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi.
 2. Keadaan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara China melalui lawatan oleh Tun Abdul Razak Hussein ke negara tersebut pada tahun 1974.

Cabaran Politik Serantau

Peluasan pengaruh komunis di Indochina menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia T enggara.

 1. Berlakunya kebanjiran pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara. Malaysia turut terkesan dengan perkembangan tersebut.
 2. Pada tahun 1976, Malaysia menggerakkan usaha menyokong Sidang Kemuncak Ketua-Ketua Negara ASEAN di Bali, Indonesia, bagi membincangkan pergolakan di Indochina serta masa hadapan rantau Asia Tenggara.

Cabaran Keselamatan dan Pertahanan

 1. Anglos-Malaysian Defence Agreement (AMDA), iaitu perjanjian antara Malaysia dengan Britain ditamatkan pada tahun 1971.
 2. Berikutan itu, Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan baharu, iaitu Five Power Defence Arrangements-FPDA atau Perjanjian Pertahanan Lima Negara pada 15 April hingga 16 April 1971 yang melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia.
 3. Malaysia akan memperoleh bantuan teknikal dan latihan bersama bagi memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara melalui FPDA.
 4. Malaysia turut bekerjasama dengan negara ASEAN dalam memperkuat pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara.
 5. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN diadakan bagi membincangkan kerjasama ini.
 6. Malaysia juga menandatangani perjanjian sempadan dengan Thailand pada tahun 1965 untuk menangani isu keselamatan.

Cabaran Pembangunan Ekonomi

Cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia dalam ekonomi ialah wujudnya dominasi negara maju bagi menentukan harga komoditi bijih timah, getah, hasil minyak dan gas negara.

 1. Anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Tin Council (ITC) atau Majlis Timah Antarabangsa dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan.
 2. Desakan Malaysia agar harga barangan dapat dikawal disuarakan melalui organisasi ini bagi membolehkan Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas.
 3. Selain itu, Malaysia menubuhkan PETRONAS pada tahun 1974 untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara.

9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

 1. Malaysia memberikan perhatian serius dalam hubungannya dengan negara serantau kerana Malaysia berpandangan keselamatan dan keutuhan masa hadapan negara berkait rapat dengan kemantapan dan keamanan kawasan Asia Tenggara.
 2. Keselamatan Malaysia tidak akan terjamin selagi jirannya hidup berpecah belah. Pelibatan Malaysia dalam negara serantau membolehkan negara kita menjadi anggota ASEAN yang memberikan manfaat dalam ekonomi, sosial dan politik.

Pelibatan Malaysia

 1. Persatuan Negara-negara Asia T enggara (ASA) ditubuhkan pada tahun 1961 merupakan gabungan pertama yang melibatkan tiga negara di Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand.
 2. Pada tahun 1963, persefahaman yang membabitkan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia (MAPHILINDO) diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia.
 3. Namun begitu, MAPHILINDO gagal mencapai matlamatnya.
 4. Dalam usaha untuk meningkatkan semangat setia kawan dan keserantauan, maka diwujudkan ASEAN pada 8 Ogos 1967.
 5. Pada peringkat awal, ASEAN hanya dianggotai oleh lima negara, iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand.
 6. ASEAN kemudiannya menerima lima anggota baharu, iaitu Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam.
 7. Penubuhan ASEAN dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia.

Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)

 1. Deklarasi Zone of Peace Freedom and Neutrality – ZOPFAN (Zon Aman,-Bebas dan Berkecuali) diumumkan pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Deklarasi ini menjadi subjek penting yang dikemukakan oleh Malaysia dalam ASEAN.
 2. Langkah Malaysia menjalinkan hubungan dengan China merupakan sebahagian daripada pengisian konsep ZOPFAN tersebut.
 3. Malaysia menjadikan ASEAN sebagai platform terpenting untuk mengisytiharkan perubahan dasar luar negara pada peringkat serantau dan global.
 4. Langkah ini termasuklah mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan China.

Penyelesaian Konflik Serantau

 1. Malaysia terlibat secara aktif mencari penyelesaian dalam konflik politik yang berlaku di Indochina, terutamanya di Vietnam dan Kemboja kerana dibimbangi akan menjejaskan kestabilan rantau Asia Tenggara.
 2. Konflik di Vietnam dan Kemboja berkaitan dengan ancaman komunis dan pelarian.
 3. Malaysia menyeru agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu di Vietnam.
 4. Isu di Kemboja pula berjaya diselesaikan melalui pilihan raya pada tahun 1993.
 5. Malaysia turut menghantar pasukan pengaman di bawah PBB (Misi UNTAC).

Kerjasama Ekonomi

Negara anggota ASEAN merupakan rakan dagang Malaysia yang penting. Kerjasama ekonomi ASEAN bermula sejak tahun 1970-an. Antara kerjasama ekonomi ASEAN:-

 • Pada tahun 1978, Projek Industri ASEAN (AIP) dimulakan. Antara projek yang berjaya termasuklah pengeluaran baja urea di Indonesia (1984) dan Malaysia (1986).
 • Pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina serta penghasilan serbuk soda di Thailand juga berjaya dilaksanakan.
 • Potensi perdagangan antara negara ASEAN yang besar menyebabkan Malaysia mempromosikan dan menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN. Sokongan ini diharap mewujudkan satu pasaran tunggal ASEAN yang bebas seperti penggunaan mata wang ASEAN.
 • Beberapa insentif dilaksanakan termasuklah melalui Skim Keutamaan Perdagangan (SKP) yang dicadangkan pada tahun 1976 dan dilaksanakan pada tahun 1978 bagi meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN.
 • Pemotongan cukai barangan dilakukan melalui skim ini. Malaysia menawarkan pemotongan cukai ke atas pelbagai jenis produk keluaran negara anggota ASEAN.

Kerjasama Sosial

Malaysia menjalinkan kerjasama sosial melalui penubuhan Southeast Asian Ministers of Education Organization -SEAMEO (Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara). Antara kerjasama tersebut ialah:-

 • Kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan pusat serantau pendidikan seperti pembinaan The Regional Centre for Education in Science and Mathematics – RECSAM (Pusat Serantau Pendidikan untuk Sains dan Matematik) di Pulau Pinang.
 • Kerjasama dalam bidang kebudayaan dilaksanakan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN.
 • Sukan SEA dilaksanakan untuk menjalinkan kerjasama dalam sukan.

9.7 Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Tanpa Pihak (NAM)

Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia mengamalkan dasar probarat. Ketika itu, Malaysia menolak untuk bersikap neutral dan menyertai sebarang pakatan negara tanpa pihak kerana akan menyebabkan negara terjerumus dalam konflik antarabangsa.

Dasar probarat ditamatkan dan Malaysia mengubah dasarnya dengan mengamalkan dasar berkecuali dan terlibat secara aktif dalam NAM. Pelibatan Malaysia dalam NAM membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan yang lebih terbuka dengan pelbagai pihak tanpa sebarang sekatan.

Peranan Malaysia

Penyertaan Malaysia dalam NAM bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Shafie, iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat penyediaan bagi Sidang Kemuncak di Dar es Salam, Tanzania pada bulan April 1970.

Penyertaan dalam NAM merupakan bukti bahawa Malaysia mengubah dasar luarnya daripada probarat kepada dasar yang lebih terbuka berasaskan prinsip neutral, aman bebas dan berkecuali.

Sejak menyertai NAM, Malaysia memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang. Kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan tentang pelbagai isu yang melibatkan negara anggota NAM telah menaikkan nama Malaysia.

Peranan Malaysia dapat dilihat melalui kesediaannya menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM pada tahun 2003, menjadi Pengerusi NAM, memperjuangkan pelbagai isu seperti dasar Aparteid, isu Palestin dan Bosnia dan Herzegovina serta melaksanakan dasar aman dan berkecuali.

Tuan Rumah Sidang Kemuncak dan Pengerusi

Malaysia menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM kali ke-13 pada tahun 2003.

Dalam sidang ini, deklarasi Kuala Lumpur menyatakan sikap NAM terhadap isu Palestin serta serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq yang dianggap sebagai satu pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil.

Menjadi tuan rumah bagi Sidang Kemuncak NAM membuktikan kemampuan Malaysia dalam mengendalikan persidangan bertaraf dunia.

Negara kita menjadi Pengerusi NAM dari tahun 2003 hingga tahun 2006. Tugas ini dilaksanakan dengan jayanya oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia ketika itu.

Perkembangan ini menjulang nama Malaysia dalam kalangan negara anggota.

Bagi menggalas tanggungjawab sebagai Pengerusi, Malaysia berusaha untuk meningkatkan tahap kemajuan dan pembangunan anggota NAM serta bekerjasama agar menjadi organisasi yang dihormati.

Peranan dalam Politik

Malaysia lantang menyuarakan isu pencerobohan terhadap hak asasi manusja dan negara lain seperti isu Aparteid serta Bosnia dan Herzegovina.

Malaysia menjadikan NAM sebagai platform menyuarakan sikap Malaysia terhadap isu Aparteid. Malaysia bersetuju agar tekanan politik dan ekonomi dikenakan kepada Afrika Selatan bagi menangani isu ini.

Malaysia membangkitkan isu berkaitan dengan Bosnia dan Herzegovina yang sedang ditekan oleh Serbia pada Sidang Kemuncak NAM di Jakarta, Indonesia (1992). Kedudukan Yugoslavia, salah sebuah negara pengasas NAM digantung daripada pertubuhan ini.

Tindakan menggantung keahlian Yugoslavia merupakan hasil kejayaan bersama Malaysia dan negara anggota yang lain. Malaysia turut menerima sejumlah pelarian Bosnia dan Herzegovina.

Dasar Keamanan dan Berkecuali

Sejak pelibatan Malaysia dalam NAM, suara serta pandangan Malaysia yang meminta agar rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutarakan.

Malaysia berpandangan bahawa negara kuasa besar seperti China, Rusia dan Amerika Syarikat perlu mengakuinya serta tidak campur tangan atau memberikan tekanan kepada negara di rantau tersebut.

Dalam isu kawalan senjata nuklear, Malaysia menandatangani Perisytiharan Lusaka pada tahun 1970 sebagai iltizam NAM mendesak pengharaman senjata tersebut.

9.8 Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam [OIC]

Malaysia menyertai OIC yang dianggotai oleh 57 buah negara. Pertubuhan ini ditubuhkan pada 25 September 1969 bersempena dengan Persidangan Dunia Islam pertama di Rabat, Maghribi, ketika memuncaknya serangan ganas terhadap Masjid al-Aqsa oleh puak Zionis.

Tindakan puak Zionis mendorong para pemimpin Islam menubuhkan sebuah pertubuhan antarabangsa untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia.

Pelibatan Malaysia

Pelibatan awal Malaysia dalam isu masyarakat Islam antarabangsa telah bermula sejak era Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj menyuarakan agar diwujudkan sebuah pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia.

Hasrat ini semakin kuat selepas berlangsungnya Persidangan Pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara pada tahun 1964 di Kuala Lumpur.

Pada bulan April 1969, Kuala Lumpur menjadi tuan rumah kepada Persidangan Islam Antarabangsa.

Agenda yang diputuskan di Kuala Lumpur ini dibawa ke Rabat, Maghribi, sehingga tertubuhnya OIC.

Perbincangan tentang pelibatan Malaysia dalam OIC dapat dilihat melalui pelantikan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj sebagai Setiausaha Agung Pertama.

Malaysia pernah menjadi Pengerusi OIC dan membangkitkan pelbagai isu berkaitan dengan masyarakat Islam.

Setiausaha Agung Pertama

Pelibatan Malaysia dalam OIC dapat dilihat melalui pelantikan Tunku Abdul Rahman Putra al- Haj sebagai Setiausaha Agung yang pertama dan memegang jawatan tersebut antara tahun 1970 hingga tahun 1974.

Tugas utama Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj ini adalah untuk mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam di seluruh dunia mendapat pembelaan yang sewajarnya.

Pengerusi OIC

Malaysia turut memainkan peranan penting dalam OIC apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia kelima dilantik sebagai pengerusi OIC pada tahun 2003.

Sebagai pengerusi, Malaysia berhadapan dengan tohmahan yang sedang melanda masyarakat Islam kerana sering dikaitkan dengan 3K, iaitu keganasan, kemiskinan dan kemunduran.

Malaysia mengetengahkan nilai kesederhanaan dan menolak keganasan.

Pembangunan Pendidikan

Malaysia bersama-sama OIC memberikan penekanan kepada pembangunan sosial terutamanya dalam bidang pendidikan melalui pembiayaan pelajaran dan kebajikan.

Usaha ini ditunjukkan melalui pembinaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) serta memberikan biasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di universiti ini.

Menangani Isu Politik Negara Islam

Pelibatan Malaysia dalam OIC jelas kelihatan sewaktu menyuarakan pandangan tentang isu politik yang melanda negara Islam seperti Palestin, Afghanistan dan perang Iran-Iraq.

 • Malaysia menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq melalui OIC. Berikutan pengumuman gencatan senjata antara Iran-Iraq pada bulan Ogos 1988, sepasukan 15 orang pegawai tentera Malaysia menyertai pasukan tentera pemerhati PBB.
 • Malaysia memberikan sokongan kuat kepada perjuangan rakyat Palestin dan Palestine Liberation Organization – PLO (Pertubuhan Pembebasan Palestin). Malaysia menjadi tuan rumah bagi Persidangan Keserantauan Asia berkaitan dengan Palestin di Kuala Lumpur pada bulan Mei 1983. Malaysia menyokong hak rakyat Palestin bagi menentukan nasib sendiri termasuk hak mereka untuk mempunyai sebuah negara yang merdeka.
 • Malaysia juga menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan terhadap Rejim Kabul. Rejim Kabul ini dibantu oleh Kesatuan Rusia sejak tahun 1979. Malaysia membenarkan Mujahidin Afghanistan membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur pada tahun 1984.

Pembangunan Ekonomi

Malaysia turut aktif membangunkan ekonomi negara anggota OIC. Negara kita menyokong aktiviti Islamic Development Bank – ISDB (Bank Pembangunan Islam) yang ditubuhkan pada tahun 1973.

Malaysia menyertai ISDB pada tahun 1974 dan memperoleh faedah berupa pinjaman daripada bank ini untuk membiayai projek pembangunan negara.

Penubuhan ISDB turut membawa perkembangan penting dalam sistem perbankan Islam melalui penubuhan bank Islam di serata dunia seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Islamic Bank of Bahrain pada tahun 1979 dan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983.

Similar Posts