|

Nota Pendidikan Moral – Nilai Keadilan

Nilai Keadilan

Nilai keadilan bermaksud Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Nilai Keadilan

Amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan Malaysia.

– Pemberian hak milik tanah oleh FELDA.
– Penyediaan kemudahan asas seperti air dan elektrik kepada penduduk luar bandar.
– Penyediaan rumah kos rendah kepada golongan rakyat miskin
– Pemberian biasiswa kepada pelajar yang layak

Cukai yang perlu dibayar oleh rakyat:
Cukai pendapatan, Cukai jalan, Cukai perkhidmatan, Cukai tanah

Tujuan kerajaan mengenakan cukai:
– Membiayai perbelanjaan kerajaan
– Melindungi industri muda

Organisasi yang menegakkan keadilan di Malaysia

  1. Mahkamah
  2. SUHAKAM (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia)

Peranan SUHAKAM

– menyiasat aduan tentang kes pelanggaran hak asasi manusia di Malaysia
– memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan yang berhubungan dengan hak asasi manusia
– menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan berkaitan

Keadilan boleh menjamin kesejahteraan masyarakat

– Orang yang didapati bersalah akan mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.
– Hukuman yang lebih berat ke atas pesalah dapat mewujudkan kesedaran dalam kalangan orang ramai termasuk pesalah supaya tidak terlibat dengan kesalahan yang sama.

Similar Posts