|

Nota Pendidikan Moral – Nilai Rasional

Nota Pendidikan Moral – Nilai Rasional

Nilai Rasional bermaksud boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Nilai Rasional

Langkah-langkah penyelesaian masalah secara rasional

– Melaporkan kepada pihak sekolah/berkuasa
– Berbincang/berunding untuk menyelesaikan masalah

Kesan sekiranya bertindak tanpa berfikir

– Menyinggung perasaan orang lain
– Menimbulkan konflik/pergaduhan/perselisihan faham/perbalahan

Tindakan rasional dalam situasi berikut:

Gagal dalam peperiksaan SPM
– mengenal pasti kelemahan dan mencari jalan untuk memperbaikinya

Tiada wang untuk membayar yuran peperiksaan SPM
– beritahu guru tentang masalah sebenar
– memohon bantuan daripada badan kebajikan

Pujukan kawan untuk lari dari rumah
– menolak pujukan kawan
 – memberitahu guru untuk mendapatkan nasihat

Kesan perbuatan remaja lari dari rumah

Terhadap diri remaja

– tiada sumber kewangan
– keselamatan terancam

Terhadap keluarga remaja

– menjatuhkan maruah keluarga
– memalukan keluarga

Kesan tidak menyelesaikan masalah melalui rundingan

PihakKesan
Keselamatan negaranegara terdedah kepada ancaman luar dan huru-hara.
Institusi keluargaperpecahan keluarga menyebabkan berlakunya penceraian dan penderaan.
Sosialkeruntuhan akhlak remaja
Ekonomipelabur kurang yakin, ekonomi tidak stabil, rakyat hilang pekerjaan
Kesan tidak menyelesaikan masalah melalui rundingan

Ibu bapa yang tidak rasional

Ibu bapa merupakan orang yang paling banyak mendera kanak-kanak kerana:
– tekanan emosi
– kemiskinan
– pergaduhan antara suami dan isteri
– kerenah anak-anak yang nakal

Usaha – usaha yang boleh diambil bagi menyedarkan ibu bapa dan masyarakat bahawa mereka sepatutnya menjadi pelindung kanak-kanak.
– menguatkuasakan undang-undang
– hukuman yang lebih berat
– kempen kesedaran
– menganjurkan kursus keibubapaan

Kesan-kesan penganiayaan terhadap kanak-kanak

Kesan-kesan penganiayaan terhadap diri dan masa depan kanak-kanak
–  perkembangan emosi terjejas
– kanak-kanak menjadi tidak normal
– tiada keyakinan diri
– menjadi pendiam
–  menjadi pendendam

Penderaan kanak-kanak

Faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan kanak-kanak

Ibu bapa
– panas baran
– tekanan emosi
– kemiskinan/masalah kewangan

Anak
– karenah anak yang nakal
– tidak mendengar nasihat

Sikap pembantu rumah
–  panas baran
– materialistik
– tidak bertanggungjawab

Ibu bapa tidak wajar mendera anak-anak mereka kerana:

– anak ialah amanah Tuhan yang sepatutnya dikasihi
– akan menjejaskan perkembangan mental dan fizikal anak-anak
– boleh menyebabkan berlakunya kecacatan atau kematian

Faktor-faktor lain yang sering kali dikaitkan dengan penderaan kanak-kanak
– kerenah anak
– sikap pembantu rumah yang panas baran
–  sikap jiran yang individualistik

Kesan penganiayaan

Kesan penganiayaan terhadap diri dan masa depan kanak-kanak tersebut adalah seperti yang berikut:
– perkembangan emosi terjejas dan menjadi tidak normal
– kanak-kanak membesar tanpa keyakinan diri
– menjadi seorang yang pendendam dan berkecenderungan menjadi pendera pada masa hadapan

Usaha-usaha yang boleh dibuat oleh kerajaan untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa dan masyarakat supaya menjadi pelindung kanak-kanak ialah:

– menguatkuasakan undang-undang dengan menetapkan hukuman yang lebih serius terhadap ibu bapa yang mendera anak mereka
– mengadakan kempen untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa bahawa mereka harus menjadi ibu bapa yang penyayang
– menganjurkan kursus-kursus motivasi seperti kursus perkahwinan dan keibubapaan

Punca Masalah pembuangan bayi

– tiada sifat belas ihsan dan kasih sayang
– pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan
– kurangnya pendidikan agama/moral di kalangan masyarakat

Orang sanggup membuang bayi mereka kerana:
– anak yang dilahirkan cacat
– kesempitan wang dan tidak dapat menyara kehidupan bayi itu
– malu kepada keluarga dan masyarakat kerana melahirkan anak luar nikah

Usaha-usaha untuk menangani masalah pembuangan bayi

– kerajaan harus mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat supaya mereka menyayangi dan megasihi anak-anak mereka.
–  masyarakat harus melaporkan kes-kes pembuangan bayi kepada pihak berkuasa mempertingkatkan pendidikan agama dan moral di kalangan masyarakat.

Golongan bernasib baik

Golongan bernasib baik dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik dengan cara:
– memberi sokongan moral, contoh member nasihat dan motivas
– memberi bantuan kewangan
– memberi bantuan kebendaan, contoh pakaian, makanan dan barang keperluan asas

Golongan yang bernasib baik patut menderma kepada golongan yang kurang bernasib baik kerana:
– golongan yang kurang bernasib baik memerlukan bantuan dan sokongan
– mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk menghulurkan bantuan

Golongan kurang bernasib baik tidak patut sentiasa bergantung kepada golongan bernasib baik kerana:
– golongan yang kurang bernasib baik perlulah berdikari
– berusaha untuk memperbaiki taraf hidup

Usaha yang dapat dilakukan untuk membantu golongan ialah:
– menubuhkan yayasan khas untuk mengumpul dana bagi membantu mere
– mewujudkan pusat kemahiran untuk melatih mereka hidup berdikari

Golongan kurang bernasib baik perlu dibantu kerana:
– mereka memerlukan bantuan
– sudah menjadi tanggungjawab sesama insan untuk menjaga kebajikan bersama

Kesan perbuatan manusia yang tidak baik

Penerokaan hutan secara berleluasa
–  Habitat haiwan musnah
– Hakisan tanah / tanah runtuh
– Suhu udara meningkat

Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai
– Banjir kilat
– Hidupan akuatik terjejas
– Persekitaran berbau busuk
– Merosakkan pandangan darat fizikal

Rasuah bola sepak
–  Kesahihan keputusan dipertikaikan
– Menimbulkan rasa tidak puas hati pihak lawan
– Menimbulkan pergaduhan
– Hilang kepercayaan terhadap pengadil

Masalah sosial dan alam sekitar

Contoh-contoh masalah sosial dan alam sekitar

– Budaya lepak
– Remaja lari dari rumah
– Penyalahgunaan dadah
– Banjir kilat
– Pencemaran air dan udara
– Penipisan lapisan ozon

Kesan masalah-masalah sosial tidak diatasi.

Masalah sosial
– Jenayah bertambah
– Ketenteraman masyarakat terjejas/Negara huru hara

Masalah alam sekitar
– Kualiti udara semakin merosot
– Kesihatan penduduk terjejas

Cara-cara untuk menangani masalah sosial:

– Memberi nasihat / kaunseling
– Melaporkan kepada pihak berkuasa

Cara-cara untuk menangani masalah alam sekitar

– Menganjurkan kempen kesedaran
– Menguatkuasa undang-undang
– Melaporkan kepada Jabatan Alam sekitar (JAS)

Kepentingan ilmu

Cara ilmu berikut membantu manusia hidup sejahtera

Ilmu teknologi maklumat
– membolehkan kita untuk menghantar maklumat dengan cepat

Ilmu sains perubatan
– menghasilkan perbagai kaedah rawatan seperti teknik pembedahan dan Vaksin

Kesan jika orang yang berilmu

menggunakan ilmu ke arah kebaikan
– dapat membantu ke arah kesejahteraan hidup sejagat

menyalahgunakan ilmu yang diperolehnya
– membawa kemudaratan kepada manusia dan hidupan lain di bumi

Cara penjagaan kesihatan diri

– mengamalkan amalan pemakanan yang seimbang
– mengamalkan gaya hidup sihat dengan cara bersenam

Similar Posts