| |

Contoh Karangan Kesan Perniagaan atas talian

Karangan Kesan Perniagaan atas talian

Perniagaan secara talian kini merupakan satu mekanisme baru dalam urus niaga. Namun banyak juga kesan yang timbul akibat urus niaga melalui sistem elektronik ini. Bincangkan.

Kesan Baik dan Buruk Perniagaan atas talian

Perniagaan secara talian kini merupakan satu mekanisme baharu dalam urus niaga tanpa sempadan. Perniagaan secara talian kini semakin meningkat dari hari ke hari dalam kalangan rakyat di Malaysia. Namun, terdapat banyak kesan positif dan negatif yang timbul akibat urusniaga melalui sistem elektronik ini.

Memudah dan mempercepatkan urus niaga

Salah satu kesan positif yang ketara dalam urus niaga tanpa sempadan ini adalah dapat memudah dan mempercepatkan urus niaga. Hal ini kerana urus niaga dan perkhidmatan e-niaga ini boleh diakses dengan mudah setiap masa dan di mana jua sama ada di pejabat, rumah dan sebagainya. Sebagai contoh, urus niaga ini boleh dimulakan walaupun berada di rumah dengan adanya kemudahan mengakses internet. Keadaan ini membolehkan pembeli membeli pada bila-bila masa dan di mana jua berada.

Menjimatkan masa dan tenaga

Selain itu, urus niaga secara talian juga dapat menjimatkan masa dan tenaga kepada pengguna. Hal ini kerana pengguna tidak perlu berkunjung ke tempat yang jauh untuk membeli barangan keperluan sebaliknya pengguna hanya perlu memesan barangan atau perkhidmatan yang diperlukan melalui talian. Pengguna juga dapat menjimatkan masa kerana setiap maklumat tentang pembelian secara talian telah disediakan. Segala pesanan dan pembayaran boleh dilakukan melalui internet atau talian elektronik yang lain.

Memudahkan membeli atau memasarkan barangan

Di samping itu, urus niaga elektronik dapat memudahkan pengeluar dan pengguna mendapatkan maklumat untuk membeli atau memasarkan sesuatu barangan. Hal ini memberi peluang kepada syarikat-syarikat untuk menghantar mesej-mesej pemasaran dan maklumat produk kepada pengguna multinasional di seluruh dunia melalui internet. Keadaan ini akan lebih memudahkan promosi sesuatu barangan. Pengguna juga akan mendapat maklumat yang tepat sebelum membeli sesuatu barangan.

Penyelewengan dalam urus niaga

Kesan negatif yang ketara dalam urus niaga secara talian adalah berlaku penyelewengan dalam urus niaga ini. Hal ini berlaku kerana pengguna atau pembeli mungkin ditipu dalam urus niaga ini. Contohnya, barang yang dibeli pengguna mungkin tidak wujud sama sekali. Seterusnya, barang yang dibeli secara elektronik tidak berkualiti dan mendatangkan kemudaratan kepada pengguna.

Ketidaktentuan trasaksi

Kesan negatif lain adalah berlaku ketidaktentuan trasaksi. Misalnya, akses internet yang lambat di sesetangah kawasan menyebabkan pengguna sukar membuat tempahan atau pembelian. Barang yang dibeli pengguna juga kadangkala tidak sampai kepada pengguna seperti dalam terma dan syarat yang dipersetujui antara pengguna dan pengeluar. Senario ini akan menyebabkan sebilangan pengguna tidak berminat dalam urus niaga menggunakan akses internet ataupun e-niaga.

Penutup Karangan Perniagaan atas talian

Kesimpulannya, urus niaga secara talian ini mempunyai kesan negatif dan positif yang tersendiri. Namun, jika dimanfaatkan dengan baik urus niaga ini dapat membawa produk dan imej negara ke persada antarabangsa serta mampu bersaing dalam ekonomi dunia tanpa sempadan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk menggerakkan ekonomi negara agar lebih maju dan setanding dengan negara luar.

Similar Posts